Om elen går - förberedelser

App för elkonsumtion på mobil och elstolpar

Ett elavbrott kan orsakas av olika anledningar som exempelvis oväder eller frånkoppling. Om en frånkoppling sker, betyder det att det inte finns tillräckligt med el. Här ges information om vad som händer vid ett avbrott och vad du bör tänka på.

Om elavbrott sker - hur kan du förbereda dig?

Om ett elavbrott sker, påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i ditt hem, utan i vissa fall även värme, vatten och telefoni. Därför är det bra att vara förberedd redan innan strömmen försvinner. Genom att vara förberedd kan situationen hanteras på ett bättre sätt. Här följer några tips hur du kan förbereda dig för att hantera ett elavbrott:

  • Se till att din dator, mobil och powerbank är fulladdade.
  • Ha värmeljus, tändstickor, batterier, och ficklampa för att få ljus. Se över alternativ värmekälla som gasolvärmare.
  • Se till att du har bland annat vinterkläder, ullfiltar och sovsäckar för att hålla dig varm.
  • Se över ditt matförråd och att du kan laga varm mat med exempelvis en utekök.

Mer information om hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott och vad som är bra att tänka på finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Tillgång till värme i kris, msb.se Länk till annan webbplats.

Ta emot viktig information

För att du ska kunna ta emot viktig information om elen, telefonin och internet påverkas är det
viktigt att du har en vevradio eller en batteridriven radio. Sveriges Radio (SR) har uppdraget att
informera medborgare om allvarliga händelser och större kriser. Via din lokala P4-kanal får du viktig information om vad som har hänt. Som kommun kan vi med hjälpa av SR P4 få ut VMA, viktigt meddelande till almänheten och myndighetsmeddelanden.

Om elen går

Om elen går, tänk på att stänga av dina elektriska apparater för att undvika att säkringarna går när elen kommer tillbaka.

Vad gör jag om det blir strömavbrott?, Olofströms kraftbolag Länk till annan webbplats.

Vad gör Olofströms kommun vid ett elavbrott?

Beroende på hur allvarlig och stort avbrottet är, kommer Olofströms kommun vidtar olika åtgärder. I den mån det går kommer vissa kommunala verksamheter att hållas öppna som vanligt och andra verksamheter kan komma att stängas. Mer information ges direkt via verksamheten om det blir aktuellt.

Kontakt med kommunen via telefoni

I den mån telefonin och internet fungerar kommer kommunens växel vara öppen. Vid ett längre elavbrott kan det bli svårt att nå kommunens medborgarcernter eller socialkontorets växel. Information kan då komma att ges via olika kanaler som exempelvis de trygghetspunkter och informationspunkter som är öppna.

Trygghets- och informationspunkter

Om en allvarlig händelse inträffar kan mötesplatser i form av trygghets- och informationspunkter öppnas upp där behovet finns. Där kan du få värme, varm dryck, information om vad som har hänt samt stöd. Mötesplatserna kommer att vara öppna och bemannade under dagtid. Mer om våra mötesplatser och vilka de är finns på sidan om kris och beredskap på vår hemsida.

Kris och beredskap, Olofströms kommun

Publicerad: 16 december 2022