Renhållningstaxa

Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall. Olofströms kommun har gett detta uppdrag till Västblekinge Miljö AB (VMAB).

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: