Renhållningstaxa

Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall. Olofströms kommun har gett detta uppdrag till Västblekinge Miljö AB (VMAB).

Publicerad: 11 maj 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022