Språkvän

Olofströms kommun har ett nytt integrationsprojket som syftar till att hjälp personer att lära sig svenska genom att skapa nya kontakter med Olofströmsbor.

Lära sig svenska genom sociala aktiviteter

Det finns olika sätt att underlätta för språkinlärning och integration på. Ett sätt som visats vara framgångsrikt är genom sociala gemensamma aktiviteter. Detta blir ett komplement till de språkarenorna som finns i skolor och liknande miljöer.

Satsningen handlar även om att minska ensamheten och utanförskapet hos de som upplever det. Förhoppning av satsningen är personer som har ett behov att stärkas i svenska språket och ensamma personer ska mötas och en ny vänskap ska uppstå.

Vill du bli språkvän?

Vill du lära känna nya människor?
Vill du lära dig svenska?
Vill du hjälpa människor att lära sig mer svenska?

Som språkvän matchas personer som är nya i Olofström med personer som bott här länge. Ni träffar 2-4 gånger per månad, pratar svenska, lär
känna varandra och har kul ihop.

Du som volontär och vill hjälpa andra att lära sig svenska, gör så på din fritid. Volontärarbetet sker utan ersättning.

Anmäl dig genom vår e-tjänst

Vi tar emot anmlingar löpande under sommaren 2024. Matchningen av språkvänner sker sedan i augusti.

Anmälan Språkvän Länk till annan webbplats.

Publicerad: 25 juni 2024

Uppdaterad: 4 juli 2024