Samhällsutveckling och hållbarhet

Vad innebär egentligen hållbar utveckling? En vanlig beskrivning är ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Framtidens utveckling måste bygga på produktion och konsumtion som inte förstör naturresurser eller biologisk mångfald. Sociala konsekvenser av produktion och konsumtion måste också vara i fokus. För att alla människor ska ha möjlighet att leva ett liv där de kan tillgodose sina behov och ha möjlighet till en god hälsa måste fattigdomen utrotas. Det är en stor omställning och en stor global utmaning vi står inför.

Det har skett många positiva förändringar men framtida generationer kommer att få svårt att tillgodose sina behov om vi fortsätter leva på det sätt vi gör i den rikaste delen av världen idag. Vi använder energi och konsumerar varor i ett rasande tempo. Om hela jordens befolkning levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot!

Långsiktig hållbarhet är en ständig pågående process med många steg, stora och små såväl som lokala och globala. Man kan styra processer med handlingsprogram och planer – men det är genom de dagliga besluten och handlingarna som förändring sker.

Olofströms kommun

Olofströms kommun präglas av tillverkningsindustri som förbrukar mycket energi. Många tunga transporter sker till och från företagen och många människor pendlar till och från kommunen. Att arbeta med både energieffektivisering och transporter är därför viktigt.

Att vårda den unika naturmiljön i Olofströms kommun är en annan viktig del av hållbar utveckling. Det finns mycket natur i kommunen som är både sevärd och skyddsvärd.

Som måttstock och verktyg i arbetet använder Olofströms kommun bland annat Sveriges miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat för en samlad miljöpolitik på väg mot ett hållbart Sverige.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 27 november 2019

Uppdaterad: 18 december 2023