Få möjligheten att hitta en praktikant

Just nu pågår ett projekt där alla Blekingekommuners arbetsmarknadsfunktioner är med, med syfte att få fler arbetsgivare att ta steget att ta emot praktikanter.

Kampanjen heter "Våga förändra Blekinge" och ska göra det enklare att ta steget för din arbetsplats att vara med och bryta utanförskap och bidra till mångfald. Vi på Navigatorcentrum och länets arbetsgivare finns för dig och ditt företag under hela resan.

Så går det till att hitta en praktikant

Intresseanmälan

Du gör en intresseanmälan, via formuläret på den här sidan. Formuläret går till Navigatorcentrum i Olofströms kommun.

Vi kontaktar dig

Du blir kontaktad av en av våra coacher för att boka in ett första möte

Ett första möte med oss

Tillsammans kartlägger vi ert företags behov och vi diskuterar lämplig matchning. Du får information om hur själva matchningsprocessen går till, vilket stöd du får under en praktikperiod och vad det innebär att ta emot en praktikant. Och självklart har du möjlighet att lyfta funderingar och ställa dina frågor.

Matchning

Vi tar med oss underlaget från vårt gemensamma möte in i vår matchningsprocess, med mål att hitta en så optimal matchning som möjligt. I detta steg har vi kontakt med er för att stämma av eventuella matchningar innan vi bokar in ett möte med en kandidat.

Träffa praktikanten

Vi tar kontakt med er för ett möte tillsammans med tilltänkt praktikant.

Praktik

Tillsammans gör vi en gemensam plan för praktikupplägg och vi är med vid introduktion.

Vi finns med och stöttar under hela praktiktiden om behov finns samt gör kontinuerliga uppföljningar enligt överenskommelse, ni har en och samma kontaktperson under hela tiden.

Efter praktik

Vi har ett gemensamt avslutande samtal och efter det skriver ni ett intyg över praktiktiden till praktikanten. Eller blev det så att praktiken ledde till en anställning.

Skicka in en intresseanmälan
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


Din epostadress

Publicerad: 2 september 2021

Uppdaterad: 17 februari 2023