Kommunfakta

Olofströms kommun är en av fem kommuner i Blekinge län med cirka 13 400 invånare. Inom kommunens gränser finns över 200 sjöar och i tätorten Olofström möts tre åar.

Orterna i kommunen

  • Olofström
  • Jämshög
  • Gränum
  • Kyrkhult
  • Vilshult
  • Hemsjö

Olofström är en plats att bo i, verka i och besöka. Här står barnen i centrum genom bland annat att bejaka deras intressen och fatta beslut med deras perspektiv i åtanke. Här arbetar vi tillsammans med ett aktivt föreningsliv och företagsanda för att skapa platser att mötas, umgås, växas, aktiveras och underhållas i.

Naturen finns inpå knuten med skog att vandra i (såväl bokskogar som ädellövskog), sjöar att bada och fiska i men även paddla över öppet vatten. Omgivning bjuder in till ett lugn och möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Olofströms kommun som Sveriges sydligaste vildmark har blivit utsedd till Sveriges friluftskommun både år 2019 och 2021. Med ett varierande kulturutbud erbjuds det något för de flesta. För dig som vill uppleva en av världens största kulturstäder, Köpenhamn, är den endast två timmar bort.

Kulturellt sett finns det mycket att berätta med anknytning till Olofström. Nobelpristagaren Harry Martinson är en av bygdens söner liksom Sven Edvin Salje som är en av Sveriges mest lästa författare. Även Carl Eldh, en av Sveriges största skulptörer, hade anknytning till kommunen.

Volvo Personvagnar AB är det största företaget i kommunen och fordonsindustrin betyder mycket för både Olofströms och Blekinges inkomstbas.

Kort om hur Olofström blev en kommun

Nyårsnatten mot 1941 blev Olofström en köping, tidigare kallades det by. Två byar slogs ihop, Holje och Olofström. Namnet Olofström vann. Att namnet vann kan ha spelat in att företaget Svenska Stålpressnings AB låg i Olofström (nuvarande Volvo). Jämshög och Kyrkhult fortsatte att vara egna kommuner. Där fanns också kyrkorna, Jämshögs församling och Kyrkhults församling.

1967 slogs Olofströms köping, Jämshögs kommun och Kyrkhult kommun ihop, även kallat kommunsammanslagningen. Men Olofström kallades fortfarande för köping.

Under den stora kommunreformen 1971 valde man att slå ihop mindre kommuner för en gemensam förvaltning. Det innebar att Olofström som var en köping nu blev en kommun.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 25 januari 2024