Visselblåsarsystem

Inom Olofströms kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med varandra direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men det ska vara möjligt att påtala problem även om man vill vara anonym. Därför erbjuder Olofströms kommun en visselblåsarfunktion tillsammans med Lantero.

Visselblåsarfunktionen är främst avsedd att fånga upp allvarliga arbetsrelaterade avvikelser från lag, uppförandekod och liknande.

Hur rapporterar jag in och vad händer med anmälan?

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Olofströms kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Systemet är tillgängligt från och med den 11 juli 2022.

Så här gör du för att rapportera in ett problem

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför Olofströms kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare:

https://lantero.report/olofstromskommun Länk till annan webbplats.

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information om Arbetsmarknadsdepartementet finns på Regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

Synpunkter kring ärenden som inte är arbetsrelaterade

För ärenden som inte är arbetsrelaterade så hänvisar vi till vår e-tjänst Lämna synpunkter, klagomål och förslag. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 11 juli 2022

Uppdaterad: 17 februari 2023