Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ett politiskt ansvar för förskola, öppen förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive yrkeshögskola samt musikskolan.

Nämnden kan ta egna initiativ i vissa frågor, som t.ex planering av nya förskolor och skolor. Vidare fattar nämnden beslut som rör den budget som nämnden fått till sitt förfogande.

Utbildningsnämndens beslut verkställs genom utbildningsförvaltningen.

Ledamöter i utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträden

Kallelser och protokoll

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 18 december 2019

Uppdaterad: 4 juli 2023