Vilbokens förskola

Vilbokens förskola arbetar med miljön. Den har grön flagg och ett miljöcertifikat. Förskolan är mångkulturell och flerspråkig. Vi lägger stort fokus på språkutveckling.

Förskoleåldern är betydelsefull för barnets utveckling. Vi vill att varje barn ska få bra möjligheter att utvecklas till en självständig individ med en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklingsförmåga.

Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare och en specialpedagog.

Våra avdelningar

Kontakt

Tf Rektor

Eva Areschoug-Mårtensson

Tf Rektor

Helena Andersson

Administratör barnomsorg

Michaela Henriksson

Publicerad: 27 augusti 2020

Uppdaterad: 10 augusti 2023