Trygg hemgång från sjukhuset

Trygg hemgång innebär att du får extra hjälp och stöttning av ett team kallat "Trygg hemgång" den första tiden då du kommer hem från en sjukhusvistelse eller korttidsvård.

Du kan bli beviljad Trygg hemgång om du är över 65 år, och har ett kvarvarande behov av rehabilitering och återhämtning efter en sjukhus- eller korttidsvistelse.

Trygg hemgångsteamet består av:

 • undersköterska
 • områdesansvarig sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • sjukgymnast.

Vi vill skapa trygghet för dig eftersom det kan kännas svårt och oroligt när man inte i förväg vet vad man kan klara av och vilken hjälp man kan vara i behov av.

Hur arbetar teamet?

Dagen du ska hem träffar du en undersköterska som ser till att allt praktiskt är i sin ordning. Det kan ibland innebära att viss ommöblering behöver göras för att kunna använda eventuella hjälpmedel som du är i behov av. Därefter planerar Trygg hemgångsteamet tillsammans med dig vad du behöver stöttning och hjälp med gällande till exempel:

 • rehabilitering
 • hjälpmedel
 • läkemedelshantering
 • provtagning
 • sårbehandlingar
 • personlig omvårdnad
 • service

Samma undersköterska besöker dig på vardagarna framöver för att stötta dig så att du ska kunna genomföra de flesta praktiska sysslor på egen hand. Vid behov av stöttning och hjälp på kvällar, helger och nätter ges denna av ordinarie hemtjänst som vi har ett nära samarbete med.

Du får tillgång till hemsjukvården i samband med Trygg hemgång. Inom några dagar tas beslut om du uppfyller de kriterier som behövs för att få hjälp från hemsjukvården eller om du istället ska vända dig direkt till din vårdcentral. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg, delaktig och få den rehabilitering som du behöver. Insatsen Trygg hemgång är avgiftsbelagd enligt fastställd taxa.

Vårdplanering

Inom 10 dagar görs en ny vårdplanering i hemmet tillsammans med dig och din anhörig om du önskar, biståndshandläggare, undersköterska i Trygg hemgång och kontaktansvarig i hemtjänsten. Här klarläggs vad du är i behov av för hjälp i fortsättningen från hemtjänsten. Fokus är att se på det du klarar själv. Sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska kan också delta.

Du ansöker om vilket stöd och hjälp du behöver, biståndshandläggaren bedömer och fattar ett biståndsbeslut som du får skickat till dig. Trygg hemgångsteamets hjälp avslutas och är du i behov av fortsatt hjälp ges den av områdets hemtjänst.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 4 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022