Kultur

Kulturlivet i Olofström sjuder med hjälp av ett aktivt kulturföreningsliv. Kammarmusik, jazz, film, teater och konst är några exempel på utbudet.

Det händer något varje vecka bland annat i biblioteket och Folkets Hus, där kulturintresserade samlas under ett tak.

Skolornas musikprofilering har utvecklat många musikaliska begåvningar. Kommunen har även en tradition av stora kulturpersonligheter. Bland de största återfinns författarna Harry Martinson och Sven Edvin Salje samt skulptören Carl Eldh.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Förvaltningschef och Kulturchef
Linnea Huhta
Telefon: 0454-936 04
E-post:Linnea.Huhta@olofstrom.se

Fritidschef
Lorri Mortensen Mates
Telefon: 0454-935 91
E-post:Lorri.MortensenMates@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 25 augusti 2020

Uppdaterad: 26 augusti 2021