Kultur

Kulturlivet i Olofström sjuder med hjälp av ett aktivt kulturföreningsliv. Kammarmusik, jazz, film, teater och konst är några exempel på utbudet.

Det händer något varje vecka bland annat i biblioteket och Folkets Hus, där kulturintresserade samlas under ett tak.

Skolornas musikprofilering har utvecklat många musikaliska begåvningar. Kommunen har även en tradition av stora kulturpersonligheter. Bland de största återfinns författarna Harry Martinson och Sven Edvin Salje samt skulptören Carl Eldh.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 24
293 34 Olofström

Tillförordnad förvaltningschef

Kjell Persson

Fritidschef

Lorri Mortensen Mates

Publicerad: 25 augusti 2020

Uppdaterad: 2 mars 2022