Årets ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmuntra det ideella ledarskapet genom att årligen dela ut två separata ungdomsledarstipendium till personer som är verksamma i Olofströmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Stipendierna delas ut till en kvinna, man eller icke-binär person och utgår med vardera 5 000 kr och ett diplom. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiater under våren och priset delas därefter ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni.

Skicka din nominering

Skicka din nominering senast den 15 februari det år som stipendiet avser till:

Olofströms kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 301
293 24 Olofström

Nomineringsblanketten Nominering till årets ungdomsledare Länk till annan webbplats. finns här

Villkor för att få stipendium:

  • Personen ska vara verksam inom en Olofströmsförening med ungdomsverksamhet
  • Personen ska ha utfört ett förtjänstfullt arbete inom föreningens ungdomsarbete, antingen som ledare eller som ledamot i styrelse eller kommitté. Arbete under senaste året kommer att värderas högre.
  • Styrelse i förening föreslår kandidat/er till stipendiet.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Fritidschef
Lorri Mortensen Mates
Telefon: 0454-935 91
E-post:
Lorri.MortensenMates@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 26 augusti 2021