Din säkerhet

Många av de olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden. Med rätt kunskap kan du minimeras risken att drabbas för en olycka genom att göra vissa förebyggande åtgärder.

Du kan till exempel själv kontrollera elutrustning och brandvarnare och förvara giftiga kemikalier oåtkomligt för barn.

Gör ditt hem säkrare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har skapat webbplatsen dinsakerhet.se med information om hur du kan göra ditt hem säkrare. Här kan du läsa om hur du bäst hanterar farliga ämnen och hur du gör ditt hem säkert för de som är lite äldre. Du kan även läsa om hur du minskar risken för brand och hur du ökar din IT-säkerhet.

Relaterad information

Läs mer om din säkerhet på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 november 2023