Brandskydd, sotning

Sotning av skorstenar är viktigt för att förebygga bränder. Dessutom har det betydelse ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Olofströms sotningsdistrikt har ansvaret för sotningen i Olofströms kommun.

Olofströms sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Sota själv

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten.

Inom västra Blekinge handläggs frågan av Räddningstjänsten. Enligt lagen får medgivandet ges endast om rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket innebär att fastighetsägaren i ansökan får ange t.ex. om man är medveten om riskerna med soteld, om man har förutsättningar att genomföra rengöringen och att man följer fastställda frister och dokumenterar genomförda rengöringar. I de fall någon annan än fastighetsägaren ska utföra rengöringen ska denne ha minst ”Grundutbildning för skorstensfejare” eller motsvarande.

Blanketter, Räddningstjänsten Västra Blekinge Länk till annan webbplats.

Blanketten skickas till:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Rörvägen 3
374 32 Karlshamn

Skortstensfäjarmästare

Lars-Erik Hellgren

Publicerad: 27 augusti 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022