Vilket stöd kan du få?

Du som äldre kan ansöka om stöd och hjälp genom kommunens äldreomsorg.

Du kan bland annat ansöka om:

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städning
  • Personlig omvårdnad
  • Avlastning i eller utanför hemmet
  • Korttidsvistelse
  • Särskilt boende

Alla beviljade insatser tillgodoses genom att:

  • Skapa förutsättningar för dig att på egen hand klara insatsen
  • Tillsammans med dig utföra insatsen
  • Personalen utför insatsen

Tanken med detta är att stärka och bevara din egen förmåga och öka möjligheterna för dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Alla insatser baseras på att du inte klarar av dina dagliga sysslor och livsföring. Det behövs bedömning och beslut av kommunens biståndshandläggare för att du ska kunna få en insats beviljad.

Ansök om stöd, biståndshandläggning

För att ansöka om en insats kontaktar du kommunens biståndshandläggare som gör en utredning utifrån dina behov.

Därefter skickas ett skriftligt beslut till dig. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Om telefonen är kopplad, vänligen prata in ett meddelande så ringer biståndshandläggaren upp senast nästkommande vardag.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för insatserna. Avgiften varierar beroende på vilken hjälp du behöver och vilken inkomst du har. När du blivit beviljad en eller flera insatser räknas din avgift ut. Du får då ett avgiftsbeslut skickat till dig där du kan se storleken på avgiften. Avgiftsbeslutet går att överklaga.

Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med det beslut som fattats angående ditt ärende kan du överklaga detta.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kontakt

Jämshög
Biståndshandläggare
Telefon: 0454-930 67
E-post: sn@olofstrom.se

Olofström Östra
Biståndshandläggare
Telefon: 0454-932 65
E-post: sn@olofstrom.se

Olofström västra och nattpatrull
Biståndshandläggare
Telefon: 0454-931 69
E-post: sn@olofstrom.se

Kyrkhult/Vilshult/Hemsjö
Biståndshandläggare
Telefon: 0454-932 53
E-post: sn@olofstrom.se

Publicerad: 19 augusti 2020

Uppdaterad: 11 februari 2021