Automationsingenjör - Robot

Automation är en framtidsbransch!

En utbildning för dig som vill arbeta kreativt och praktiskt med utveckling och problemlösning och som är intresserad av teknik, är bra på logiskt
tänkande, tycker om att jobba i projekt, att samarbeta med andra och att ha kundkontakter.

Ansökan till utbildningen är öppen för sen anmälan!

Ansök till utbildningen här. Länk till annan webbplats.

Studietider för utbildningsstart 2024:
År 1 2024-08-26–2025-05-30
År 2 2025-08-18–2026-05-22

Studietider för utbildningsstart 2023:
År 1 2023-08-28–2024-05-31
År 2 2024-08-19–2025-05-23


Varför Automationsingenjör?

Att arbeta som Automations– och robotingenjör är utmanande och utvecklande och med kunskaper inom digitalisering, automatisering och robotisering är det en kompetens som efterfrågas!

Automationsingenjör är idag ett generellt bristyrke, med stort behov av kompetensförsörjning. Företagen är övertygade om att behovet av automationsingenjörer kommer att öka ytterligare de närmaste åren när fler och fler industrier har ett behov av att både automatisera och uppgradera sig inom området.

Läs mer:

Automationstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad gör en Automationsingenjör?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Automationsingenjör
 • Automationstekniker
 • Servicetekniker
 • Underhållstekniker

När produktionen i industrin blir alltmer automatiserad med automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar, behövs ingenjörer som ansvarar för utveckling, underhåll och reparation. Arbetsuppgifter för en automationsingenjör kan vara:

 • Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
 • Styra och övervaka tillverkningsprocesser
 • Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
 • Ta fram teknisk dokumentation och manualer
 • Planera investeringar
 • Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
 • Samla in och analysera mätvärden

Vi erbjuder utbildning till Automationsingenjör!

Välkommen att utbilda dig till automations- och robotingenjör på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!
Utbildningen präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt och kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Industrin är i många fall en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.

Fakta om utbildningen

Studieform: Platsförlagd i Olofström
Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Lärarledd/schemalagd tid är oftast 3-4 dagar per vecka. Resten av tiden arbetar den studerande självständigt med uppgifter.

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 20

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För denna utbildning har vi även Särskilda förkunskapskrav/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper.

 • Praktisk ellära
 • Ellära 1, Ellära 2
 • Fysik 1a, Teknik 1

Saknar du Särskilda förkunskapskrav?
Kurser du saknar kan läsas in på komvux!
Du är behörig om du har godkänt betyg i någon eller några av kurserna som anges ovan!
Om du inte har någon av kurserna ovan rekommenderar vi dig att läsa Praktisk ellära!

 1. Ansök till YH-utbildningen du är intresserad av och sätt status "kompletterar senare".
  Skriv därefter att du avser läsa en komvuxkurs för att bli behörig.
 2. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att anmäla dig till Praktisk ellära, som du behöver för att bli behörig.
 3. Vid godkänt resultat på kursen kompletterar du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg. Komplettera senast den 21 juni!

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t. ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning avreell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Urvalsgrunder
Om vi har fler behöriga sökande till utbildningen än vad vi har platser använder vi oss av följande urvalsgrunder:

Antagningstest + Betyg

Urvalet görs på en sammanvägning av resultat på antagningstest och meritpoäng från betyg

Betyg som ger meritpoäng:
Praktisk Ellära på GYE/3/G=3P C,D/4/VG=4P A,B/5/MVG=6P
Ellära 1 på GY E/3/G=1P C,D/4/VG=2P A,B/5/MVG=3P
Ellära 2 på GY E/3/G=1P C,D/4/VG=2P A,B/5/MVG=3P
Fysik 1 på GY E/3/G=1P C,D/4/VG=2P A,B/5/MVG=3P
Teknik 1 på GY E/3/G=1P C,D/4/VG=2P A,B/5/MVG=3P

Kurser som ingår i utbildningen

 • Automationssystem 1 - 60 YH-poäng
 • Automationssystem 2 - 60 YH-poäng
 • Elkonstruktion, CAD och matematik - 40 YH-poäng
 • Industriell IT - 20 YH-poäng
 • Säkerhetsteknik med maskinsäkerhet - 20 YH-poäng
 • Styr och reglerteknik - 20 YH-poäng
 • Projektmetodik - 20 YH-poäng
 • Produktionsekonomi och hållbar utveckling - 20 YH-poäng
 • Teknisk engelska - 15 YH-poäng
 • Lärande i arbete LIA 1 - 35 YH-poäng
 • Lärande i arbete LIA 2 - 75 YH-poäng
 • Examensarbete 15 - YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Utbildningsledare: Automationsingenjör - Robot

Carina Helge

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 16 maj 2024