Frivilliga resursgruppen (FRG)

Den frivilliga resursgruppen (FRG) finns till för att stötta och förstärka kommunens arbete när de ordinarie resurserna inte räcker till vid en kris eller extraordinär händelse inträffar.

Vad är frivilliga resursgruppen?

Frivilliga resursgruppen är en del av Olofströms civilförsvar och finns i Olofströms kommun. Deras uppgift är att finnas till hands när samhället ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

Vem kan bli medlem?

Alla med normal kondition och god hälsa kan anmäla sitt intresse av att hjälpa till. Som medlem i FRG är du en professionell frivillig och får en grundutbildning på 36 timmar.

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du möter människor i kris, hjärt- och lungräddning och hur du förebygger och avhjälper en brand. Utbildningen genomförs i samarbete med civilförsvarsförbundet. Det behövs personer med alla olika yrkeskunskaper, utbildningar och erfarenheter.

Du gör skillnad när det behövs, frivilligaresursgruppen.se Länk till annan webbplats.

En del av Olofströms Civilförsvarsförening

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. I Olofström bidrar dessutom föreningen med den frivilliga resursgruppen, FRG och är på så sätt en kugge i samhällets krishanteringssystem.

FRG vet att de flesta människor är kapabla att ta eget ansvar, även i nödsituationer. Därför arbetar de med svenska folkets säkerhet, skydd och överlevnad. Ett viktigt syfte är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen lär de ut genom korta kostnadsfria utbildningar.

Kurser

FRG erbjuder ett antal kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig hur man kan jobba förebyggande för att undvika olyckor och skador. Du kan se vilka kurser de erbjuder under Säkra din vardag.

Kontakt

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 december 2023