Socialjour

Du kan kontakta socialjouren om du vill anmäla misstanke om att barn far illa. På vardagar görs anmälan enklast genom vår e-tjänst eller via anmälningstelefonen IFO. Efter kontorstid sker det genom Sociala jouren via TRC (Trygghets- och Räddningscentralen)

Barn- och vuxenenheten gör utredningar för att kunna göra en analys av barns- och vuxnas behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser/åtgärder som beviljas utifrån socialtjänstlagen.

Du kommer i kontakt med socialsekreterare via socialförvaltningens reception.

Barn som far illa

Det är kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt. Det kan exempelvis handla om barn som utsätts för barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Det finns de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn av olika orsaker. Bland annat kan föräldern lida av en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall barn- och vuxenenheten och beskriv din oro för barnet sedan tas beslut om anmälan. En konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och myndigheter göra.

E-tjänst för Orosanmälan

Anmälan kan göras via e-tjänst, Orosanmälan Barn och Vuxen Länk till annan webbplats.

 

När det är fara för liv ringer du alltid 112.

Kontakt

Socialförvaltningen


Socialsekreterare på barn- och vuxenenheten har telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30
onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Anmälningstelefon IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Anmälningstelefonen når du helgfri måndag, onsdag, fredag 09.00 - 12.00, tisdag, torsdag 13.00-15.00.

Socialjour via TRC (Trygghets- och Räddningscentralen)

Telefon: 040-6769058
Telefontid: Du når beredskapen helfri måndag - torsdag 16.30-08.00, fredagar 15.00 till måndagar 08.00. Dagen innan röd dag från kl 1500.

Publicerad: 24 juni 2020

Uppdaterad: 17 juni 2024