Socialjour

Du kan kontakta socialjouren om du vill anmäla misstanke om att barn far illa. På vardagar görs anmälan till socialförvaltningens reception och efter kontorstid via 112.

Barn- och vuxenenheten gör utredningar för att kunna göra en analys av barns- och vuxnas behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser/åtgärder som beviljas utifrån socialtjänstlagen.

Du kommer i kontakt med socialsekreterare via socialförvaltningens reception.

Barn som far illa

Det är kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt. Det kan exempelvis handla om barn som utsätts för barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Det finns de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn av olika orsaker. Bland annat kan föräldern lida av en psykisk sjukdom eller ett missbruk.

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall barn- och vuxenenheten och beskriv din oro för barnet sedan tas beslut om anmälan. En konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och myndigheter göra.

 

Kontakt

Socialförvaltningen


Socialsekreterare på barn- och vuxenenheten har telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30
onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Dagjour

Telefontid: 7.30–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Socialjour (via 112)

Telefon: 112
Telefontid: Efter kontorstid

Publicerad: 24 juni 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022