Lekplatser

I Olofströms kommun är barnen i centrum och här erbjuds lekplatser för barn i alla åldrar. Det finns även möjlighet att boka Kalashuset, som du finner i vår centrala lekplats Storlekplatsen, för barnkalas.

Var finns lekplatserna?

Storlekplatsen

Storlekplatsen finns i centrala Olofström och är en till ytan stor lekplats. Den är inte som vilken lekplats som helst. Här hittar du bland annat spännande lekutrustning för barn från 1 till 15 år. Du kan också gå längs Trollstigen eller klättra i spindelnät, eller varför inte boka in ett utomhuskalas i vårt Kalashus?

Kalashuset

Vad kan vara roligare än ett kalas på Storlekplatsen? Boka Kalashuset som är en färgglad paviljong med ett stort bord och bänkar. I Kalashuset finns också en speciell stol som är formad för en kung eller drottning. Det är gratis att ha kalas på lekplatsen men kom ihåg att du måste boka. Boka gör du genom att mejla medborgarcenter@olofstrom.se.

För barn under 18 år ansvarar vårdnadshavaren för bokningen av Kalashuset.

Regler för Kalashuset

Kalashuset är i första hand avsett för barnkalas. Det går även att boka kalashuset för andra arrangemang, men då är det bra om det sker på vardagar så att helgerna kan användas till barnkalas.

Du som anordnar ett kalas har möjlighet att boka tid så att du har en timme innan och efter för förberedelser respektive städning. Max tid för bokning är dock 4 timmar för att ge möjlighet att ha fler kalas samma dag.

Du som bokat kalashuset ansvarar för att det är rent och snyggt efter genomfört arrangemang. Det innefattar att ta bort skräp i och utanför kalashuset, torka av bord och bänkar samt vid behov sopa av golvet. Vi ber er att ta med skräpet från kalaset så att inte de allmänna papperskorgarna blir fyllda.

Ingen transport av bilar eller andra fordon får ske inom lekplatsen. Parkering hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna som finns i området.

Den som anordnar ett kalas ansvarar för alla deltagare och deras säkerhet. Olofströms kommun tar inget ansvar för en tillställnings genomförande. Uppstår skador på utrustning ska detta meddelas snarast möjligt via e-post till ks@olofstrom.se. Vid missbruk förbehåller sig Olofströms kommun rätten att inte ge vederbörande möjlighet att boka på nytt.

Hantering av personuppgifter

Vid hantering av bokningar för kalashuset kommer dina personuppgifter att behandlas av Olofströms kommun. Behandlingen sker utifrån allmänt intresse och myndighetsutövning. Uppgifterna kommer att bevaras för statistik- och kontaktsyfte fram till årsskiftet.

Det som behandlas är namn, bokningssyfte och kontaktväg så som telefonnummer eller e-post. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och dataskyddsombud är Anna-Karin Johansen telefon 0454-932 12.

Övrig information om Storlekplatsen

  • Större delen av lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade
  • Toalett finns strax norr om lekplatsen i byggnaden som ligger bredvid Tappers Smakträdgård.

Förhållningsregler för samtliga lekplatser

  • Lekplatserna är rökfria zoner
  • Hundar är inte tillåtna inom lekplatsens område
  • Skräp slängs i våra papperskorgar
  • Cyklar ska ledas genom lekplatsens område

Tack för att du bidrar till att lekplatserna förblir rena och trygga!

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 22 december 2023