Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från kommunen.

Det finnas många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till exempel:

  • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem
  • en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal
  • flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal
  • fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då oftast i de anställdas hem.

Källa: 25 kapitlet 2, 8 och 10 §§ skollagen.

Pedagogiskt omsorg i Olofströms kommun

För närvarande finns det ingen pedagogisk omsorg i Olofströms kommun.

Publicerad: 20 september 2022

Uppdaterad: 15 augusti 2023