Entreprenörskap i Olofström

Det övergripande syftet med projektet var att bidra till fler nya företag och ökad sysselsättning i regionen genom att stärka entreprenörskapet i Olofström.

Projektets målgrupp var de entreprenörer/idébärare som i första hand finns i den teknik- och produktionstekniska miljön i Olofström. Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Projektperiod: 2011-03-01–2014-08-31 (efter förlängning)
  • Totalbudget: 12 300 000 SEK
  • EU-stöd: 6 150 000 SEK
  • Region Blekinge medfinansierade med: 3 075 000 SEK
  • Olofströms kommun medfinansierade med: 3 075 000 SEK

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022