Nattvandring

Nattvandring i Olofströms kommun organiseras i samverkan mellan föreningsliv, kommunledningsförvaltningen, Frivilliga resursgruppen och med stöd av socialförvaltningen.

Vad gör en nattvandrare?

En nattvandrare är en vuxen medmänniska som rör sig ute i miljöer där barn och unga befinner sig för att skapa trygghet. Man knyter kontakter och bjuder in till samtal med barn och unga, utifrån de behov och förutsättningar som råder. En nattvandrare är inte en ansvarig myndighetsperson och ska aldrig utsätta sig själv för fara. Vid akuta situationer kontaktas alltid 112.

Vem kan nattvandra?

En nattvandrare ska vara medlem i en förening. Minst två föreningsmedlemmar medverkar vid varje nattvandringstillfälle. Frivilliga resursgruppen är mentor till nya föreningar och hjälper dessa att komma in i uppdraget.

Föreningsersättning

Medverkande föreningar ersätts med 500 kr per tillfälle. Ersättningen betalas ut av kultur och fritid till registrerat föreningskonto, vid årets slut.

Schema och upplägg

Nattvandringarna sker främst på fredagar under hösten och våren, samt under sommaren och vid särskilda risktillfällen (till exempel lov, Holje Marknad och skolavslutning).

Vandringstid: 21:30 till cirka 01:00.

Välkommen att ansluta dig till vår nattvandring!

Kontakt

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Telefontid fritidsavdelningen:
Måndag till fredag klockan kl 8.00–10.00.
Avvikande tider kan förekomma.

Fritidschef

Lorri Mortensen Mates

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 8 november 2023