Möten och protokoll

Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Våra nämnder, styrelse och utskott har möten regelbundet under hela året, med undantag för valnämnden och krisledningsnämnden som sammanträder vid behov.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kultur och fritid


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 januari 2020

Uppdaterad: 29 maj 2023