Möten och protokoll

Våra nämnder, styrelse och utskott har möten regelbundet under hela året. Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Publicerad: 3 januari 2020

Uppdaterad: 23 februari 2021