Funktionsstödsrådet

Det främsta syftet med det kommunala funktionsstödsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens invånare med funktionsvariationer.

De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Ledamöter i funktionsstödsrådetlänk till annan webbplats

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: