Funktionsstödsrådet

Det främsta syftet med det kommunala funktionsstödsrådet är delaktighet och inflytande för kommunens invånare med funktionsvariationer.

De ska genom rådet få möjlighet att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör målgruppen, både övergripande frågor och för målgruppen specifika intressefrågor.

Vill du komma i kontakt med ledamöterna?

Ledamöter i funktionsstödsrådet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 4 oktober 2022