Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Det kan även användas vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet omfattar information i radio och TV och i vissa fall även utomhusvarningssystemet kallat Hesa Fredrik.

Meddelande via radio, TV och sms

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen kan utomhussystemet Hesa Fredrik användas och då alltid efter att informationen gått ut via radio och TV. Efter att ett VMA har sänts ut, kan du söka ytterliggare information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, på kommunen webbplats eller ringa informationsnumret 113 13.

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har gjorts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Några exempel när ett VMA kan gå ut:

  • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
  • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 november 2023