Lägenhetsregister

Kommunen ajourhåller lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Syftet med lägenhetsregistret är att göra det enklare att ta fram statistik om bostäder och hushåll i Sverige.

Statistiken används för forskning och när kommunerna planerar framtida bostadsbyggande.

Fastighetsägare ska rapportera förändringar

Fastighetsägare i Olofströms kommun ska rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Förändringarna som ska anmälas är:

  • nytillkomna
  • borttagna
  • eller i storlek förändrade lägenheter

För att rapportera förändringar använder du blanketten "ajourhållning av lägenhetsregistret". Det finns två blanketter, en för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder samt en för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 28 januari 2021

Uppdaterad: 1 mars 2022