Lägenhetsregister

Kommunen ajourhåller lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Syftet med lägenhetsregistret är att göra det enklare att ta fram statistik om bostäder och hushåll i Sverige.

Statistiken används för forskning och när kommunerna planerar framtida bostadsbyggande.

Fastighetsägare ska rapportera förändringar

Fastighetsägare i Olofströms kommun ska rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Förändringarna som ska anmälas är:

  • nytillkomna
  • borttagna
  • eller i storlek förändrade lägenheter

För att rapportera förändringar använder du någon av våra två e-tjänster beroende på vilken typ av hus det gäller.

Flerbostadshus inklusive specialbostäder, ajourhållning av lägenhetsregistret (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Småhus inklusive fritidshus, ajourhållning av lägenhetsregistret (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 28 januari 2021

Uppdaterad: 13 december 2023