Sopning av gator och vägar

Kommunens allmänna platser som gator, torg och gång- och cykelvägar sopas kontinuerligt vid behov med maskin. Sopningen är indelad i tre perioder: vårsopning, sommarsopning och höstsopning.

Vårsopning

Vårsopning startar generellt i mitten eller slutet på mars och pågår fram till början på maj. Alla gator, gång- och cykelvägar samt parkeringar sopas under perioden. Större trafikleder, infartsvägar och gång- och cykelvägar prioriteras först. Arbetsmaskinerna ger sig sedan ut i olika områden och inte i samma ordning som året innan. Det gör att vi får variation och att inget område alltid blir först eller sist.

Sommarsopning

Sommarsopning sker fortlöpande under sommarhalvåret. Sopning görs på större trafikleder och infartsvägar, men även där träd fäller mycket löv.

Höstsopning

Höstsopning startar när löven börjar falla och pågår tills den första snön kommer. Sopning genomförs enbart på gång- och cykelvägar samt på gator i områden med mycket träd. Hela vägnätet sopas inte.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 6 maj 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022