Ekonomi och budget

Olofströms kommuns verksamheter kostar drygt 1000 miljoner kronor under ett år. Drygt 80 procent av pengarna går till skola, vård, omsorg och stöd.

Varje år görs en budget över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till.

Kommunen får till största del in pengar från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Budget

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktige fastställer varje höst kommande års driftskostnadsbudget medan investeringsbudgeten fastställs innan sommaruppehållet. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar närmare 800 miljoner kronor till nämnderna, som i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna. Resterande medel som nämnderna har att förfoga över kommer från riktade statsbidrag och avgifter.

Budget 2024 Pdf, 1.1 MB.

Budget 2023 Pdf, 848.2 kB.

Budget 2022 Pdf, 1.3 MB.

Budget 2021 Pdf, 1.5 MB.

Budget 2020 Pdf, 3.7 MB.

Budget 2019 Pdf, 3.4 MB.

Budget 2018 Pdf, 4 MB.

Budget i förenklad form

Så här används en kommunal hundralapp:

 • Vård, omsorg (äldre och personer med funktionsnedsättning) 43,5 kr (43,2)
 • Skolväsendet för barn- och ungdom 25,7 kr (25,8)
 • Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 10,2 kr (10,8)
 • Infrastruktur (till exempel gator och vägar) 6,4 kr (5,8)
 • Kultur- och fritid 5,7 kr (6,1)
 • Individ- och familjeomsorg 4,3 kr (4,3)
 • Politisk verksamhet 1,5 kr (1,5)
 • Särskilt riktade insatser 1,4 kr (1,3)
 • Övrig utbildning 0,6 kr (0,6)
 • Vuxenutbildning 0,6 kr (0,5)
 • Affärsverksamhet 0,1 kr (0,1)

Kontakt

Ekonomichef

Karl Andrae

Publicerad: 11 februari 2020

Uppdaterad: 14 februari 2024