Kompetensare 2.0

Projektet vände sig till ungdomar mellan 16-29 år och som var motiverade till att börja arbeta.

Efter ansökan väntade en antagningsprocess med intervjuer och bedömningar. Programmet startade med sex veckors teori med praktiska övningar i ämnen som bestämts i nära samarbete med näringslivet. Därefter följde sex veckors praktik med möjlighet till förlängning i ytterligare sex veckor. Det övergripande syftet var att 60 % av deltagarna efter programmet skulle få jobb, starta eget eller gå vidare till studier.

Projektet drevs av Region Skåne. Olofströms kommun ingick i samma utbildningsgrupp som Bromölla kommun och Karlshamns kommun. Andra kommuner som ingick i projektet var Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla, Ronneby och Östra Göinge.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Region Skåne
  • Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
  • Program: Europeiska Socialfonden, ESF
  • Projektperiod: 2012-03-01–2014-06-30
  • Totalbudget: 51 000 000 SEK
  • EU-stöd: 22 180 000 SEK
  • Olofström medfinansierar med 1 400 000 SEK inkl. egen tid.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022