Justerat protokoll från utbildningsnämnden 2024-04-22

Protokollet är justerat 2024-05-02 och anslås under perioden 2024-05-02 -- 2024-05-24. Protokollet finns på utbildningskontoret.

Publicerad: 2 maj 2024