Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, extrainsatt 2024-06-26

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2024-06-27--2024-07-19.


Publicerad: 27 juni 2024