Justerat protokoll från socialnämnden 2024-06-26

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2024-06-27--2024-07-19. Protokollet finns på socialförvaltningen.

Publicerad: 27 juni 2024