Kungörelse flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom en månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Publicerad: 10 juli 2024

Uppdaterad: 11 juli 2024