Justerat protokoll från valnämnden 2024-06-27

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2024-07-04 till 2024-07-26 . Protokollet finns på kommunledningsförvaltningen.

Länk till ev. protokoll eller information om var protokollet finns.

Publicerad: 4 juli 2024

Uppdaterad: 4 juli 2024