Aktförvaring upphör 

Olofströms Kraft ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsverk och strandskyddsdispens på Jämshög 8:81 med mera.

Publicerad: 21 april 2023

Uppdaterad: 21 april 2023