Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Kontakta oss genom formuläret om du upptäcker brister i tillgängligheten på olofstrom.se. Vår ambition är att öka tillgängligheten så att webbplatsen kan användas av så många som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • E-postadress

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen i avsnittet "Personuppgifter som behandlas". Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke.

Lagringstid

6 månader.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter, mer information

Genom att skicka in formuläret accepterar du att Olofströms kommun sparar de personuppgifter som krävs för att hantera ditt ärende.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Besök Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål.

Lämna ett klagomål, IMY

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig nämnd ks@olofstrom.se

Rapportera

Fyll i din e-postadress om du vill få svar tillbaka.Publicerad: 27 januari 2023

Uppdaterad: 30 oktober 2023