KOM! [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

I Kyrkhult i nordvästra Blekinge finns två kulturområden, Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda, som innehåller unika byggnader och naturmiljöer med en intressant kulturhistoria från brunnsepoken vid förra sekelskiftet.

Kulturmiljöområdena har ett vackert och attraktivt läge intill Södersjön respektive Fornebodasjön.

Det övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM! [Kultur-Odling-Mat]. Projektet ska utveckla samverkan mellan befintliga och nya aktörer vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag som baserar sin verksamhet på mathantverk, småskalighet, hållbarhet och kulturturism.

Projektets mål är att:

 • en sammanhängande upplevelsemiljö med olika kreativa och konstnärligt utformade mötesplatser ska ha anlagts i Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda
 • ett samarbetsorgan har bildats och en gemensam marknadsförings- och förvaltningsplan har tagits fram för hela kulturmiljöområdet
 • ett nytt företag har bildats och två nya arbetstillfällen har skapats

Projektets målgrupper är nya och befintliga entreprenörer, nyanlända i Kyrkhult med omnejd som har en anknytning/bakgrund till projektets tema, Kyrkhults förskola och skola, fysiska och juridiska personer/familjer som vill bygga hus/hyra bostad i Brunnsparken samt besökare och kulturturister. Projektet leds av en styrgrupp där representanter från projektpartners finns med.

I projektets första del har ett gestaltningsprogram tagits fram för kulturmiljöerna som har utgjort grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla kulturmiljöområdet och skapande av kreativa upplevelser kring Kultur-Odling-Mat. Eftersom områdena ligger i direkt anslutning till byns skola och förskola har stort fokus legat på att kulturmiljöerna ska kunna användas till pedagogiska inslag, bland annat genom att odla i parken samt skapande av konstnärliga utsmyckningar. I projektet har följande aktiviteter genomförts:

2017

 • Uppstart projekt. Första styrgruppsmötet hålls 2017-04-20.
 • Gestaltningsprogram tas fram i samarbete med landskapsarkitekt
  Christer Göransson, Mellanrum AB
 • Rekrytering nystartsjobb trädgårdsmästare för odlingsprojekt
 • Matverkstad genomförs på Tulseboda Brunn som avslutas med
  smakupplevelsebuffé 2017-12-09.

2018

 • Upprustning av Tulseboda Brunnspark etapp 1, Brunnsplanen, invigdes 2018-06-24
 • Konstverket KOM i samarbete med Wanås Konst och konstnär Jennifer Forsberg, invigdes 2018-06-07
 • Rekrytering nystartsjobb kock
 • Lunchrestaurang öppnade på Tulseboda Brunn (kockens anställning övergår till Tulseboda)
 • Program under Nässelfrossa
 • Odlingsprojekt med förskolan/skolan vid Södersjön och Tulseboda Brunn

2019

 • Anläggning av våtmark och träspång i Skogsparken (finansierad av Naturvårdsverket genom ett sidoprojekt)
 • Upprustning av Parkstigen mellan Tulseboda Brunn och Södersjön
 • Anläggning av ny grillplats och sittbänkar i granit (invigdes 2019-06-30)
 • Upprustning av parkeringsplats till Kulturbrunn Forneboda
 • Nya entréskyltar till Tulseboda Brunn och Kulturbrunn Forneboda
 • Program under Nässelfrossa
 • Odlingsprojekt med förskolan/skolan utanför Tulseboda Brunn
 • Projektet och Tulseboda Brunnspark tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2019-08-29.
 • Tulseboda Brunnspark nomineras till den europeiska utmärkelsen
  ELCA Trend Award 2020.

2020

 • Byggnation av nya bryggan i Södersjön. Finansierad av privatpersoner, företag, föreningar och Kyrkhults Sparbanks utvecklingsstiftelse.
 • Nya informationsskyltar om Tulseboda Brunns och badanläggningens historia (finansierad av kulturmiljömedel från länsstyrelsen genom ett sidoprojekt).
 • Parksoffor tillverkas efter förebild från brunnsepokens fotografier och placeras ut i brunnsparken
 • Flera aktiviteter tvingas ställas in pga covid-19, däribland Nässelfrossa och juryns besök inför ELCA Trend Award 2020.

2021

 • Anläggning av ”Inte-röra-marken bana” i Strandparken
 • Ombyggnad av informationsportal i Strandparken för att passa in i kulturmiljöns byggnadsstil
 • Cirkusbana med trapetsgunga m.m. invigs i samband med Nässelfrossa 2021-06-27
 • Flera aktiviteter tvingas ställas in pga covid-19, däribland Nässelfrossa och juryns besök inför ELCA Trend Award 2020.

Fakta om projektet

Projektägare: Olofströms kommun
Projektpartners: Lokala aktörer i Kyrkhult som Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen samt Kyrkhults skola och förskola.
Program: SydostLeader
Projektperiod: 2017-01-01–2023-05-31

Totalbudget: 2 260 022 SEK
EU-stöd: 1 324 566 SEK

Kontaktperson: Bodil Nilsson
Gestaltningsprogram: Tulseboda Brunnspark och Forneboda Kulturbrunn Pdf, 10.4 MB.

Logotyper för Olofströms kommun, Sydostleader, Leader och Europeiska jordbruksfonden.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023