KOM! [Kultur-Odling-Mat] – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult

I Kyrkhult i nordvästra Blekinge finns två kulturområden, Tulseboda Brunnspark och Kulturbrunn Forneboda, som innehåller unika byggnader och naturmiljöer med en intressant kulturhistoria från brunnsepoken vid förra sekelskiftet.

Kulturmiljöområdena har ett vackert och attraktivt läge intill Södersjön respektive Fornebodasjön.

Det övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla det historiskt värdefulla och sammanhängande kulturmiljöområdet i Kyrkhult genom att fokusera på upplevelser inom KOM! [Kultur-Odling-Mat]. Projektet ska utveckla samverkan mellan befintliga och nya aktörer vilket skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya företag som baserar sin verksamhet på mathantverk, småskalighet, hållbarhet och kulturturism.

Projektets målgrupper är nya och befintliga entreprenörer, nyanlända i Kyrkhult med omnejd som har en anknytning/bakgrund till projektets tema, Kyrkhults skola, fysiska och juridiska personer/familjer som vill bygga hus/hyra bostad i Brunnsparken samt besökare och kulturturister.

Inom ramen för projektet kommer ett antal upplevelseplatser i kulturmiljöområdet att gestaltas och anläggas. Dessa är främst Brunnsparkens smakgata, entréträdgården och en attraktiv boendemiljö i Brunnsparken. En matverkstad kommer att skapas där vi välkomnar både etablerade Kyrkhultsbor och nyanlända med intresse att utvecklas till matentreprenörer. Inom ramen för projektet kommer en gemensam marknadsförings- och förvaltningsplan för kulturmiljöområdet att tas fram.

Kyrkhultsbarnen, Sveriges yngsta utvecklingsgrupp, kommer att aktivt delta i många olika aktiviteter. Närheten till Kyrkhults skola, åk 1-6 och samarbetet mellan projektgruppen, rektor och lärare kommer att öka elevernas förståelse för hållbar utveckling genom odling och mat. Lärande om andra kulturer och en ökad insikt om vad mångfald innebär kommer också att belysas i projektet.

När projektet avslutas ska minst ett nytt företag ha bildats och minst två arbetstillfällen skapats. Effekterna av projektet på längre sikt innebär att ett regionalt besöksmål inom kulturturism utvecklats som utgör attraktionskraft för nationella och internationella besökare. Fler arbetstillfällen och nya företag har startats i nordvästra Blekinge. Kulturmiljöområdena i Kyrkhult med Brunnsparkens smakgata kan utgöra ett exempel för andra aktörer som avser att utveckla sina arenor på landsbygden.

Fakta om projektet

Projektägare: Olofströms kommun
Projektpartners: Lokala aktörer i Kyrkhult som Kyrkhult Äger, Kyrkhults hembygdsförening, Tulseboda Kulturhus, Fornebodastiftelsen samt Kyrkhults skola och förskola.
Program: SydostLeader
Projektperiod: 2017-01-01–2022-08-31

Totalbudget: 2 260 022 SEK
EU-stöd: 1 324 566 SEK

Kontaktperson: Daniel Ottosson
Gestaltningsprogram: Tulseboda Brunnspark och Forneboda Kulturbrunn

Logotyper för Olofströms kommun, Sydostleader, Leader och Europeiska jordbruksfonden.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: