Är du beredd att sätta på dig västen?

FRG, frivilliga resursgruppen, i Olofström finns till för att stötta upp och förstärka kommunens arbete vid en kris eller extraordinär händelse. Nu bjuder FRG in till två informationskvällar där du får mer information om hur du blir medlem och vad du kan hjälpa till med.

En grupp människor med frivilliga resursgruppens blå/gula västar på

Fotograf: Johan Paulin

En viktig resurs

Coronaviruset sprider sig med rasande fart, många är sjuka och har svårt att handla mat. Under månader plockade medlemmar i FRG ihop matvaror och körde hem till de som inte hade möjlighet att ta sig själva till affären på grund av smittorisk.

Den 24 februari 2022 invaderar Ryssland Ukraina och miljoner människor tvingas på flykt. Människorna som kommer till Olofström möts av ett stort engagemang från både invånare och frivilliga. FRG är på plats och stöttar upp med att bland annat dela ut information till flyktingarna som anländer till Olofström.

De senaste åren har visat att en kris kan komma plötsligt och vara i oviss tid. Vid en kris eller extraordinär händelse är kommunens uppgift att bedriva sin ordinarie verksamhet som vanligt. Då är frivilliga resursgruppen, FRG, en otrolig resurs och som gör skillnad.

Förutom de exemplen som lyfts kan FRGs uppdrag handla om att stötta upp vid ett långvarigt elavbrott, översvämningar, torka eller vid en storm. De hjälper även till med att dela ut information, vid evakuering och bemanna kommunens trygghetspunkter.

Vilka kan bli medlemmar?

Alla, oavsett yrke, ålder 16-70 år eller kön behövs när det väl gäller. Alla som blir medlemmar får utbildning via Civilförsvarsförbundet som har uppdraget av MSB. I utbildningen lär du dig allt från att möta människor i kris till hjärt- och lungräddning.

Man ska bli FRG:are för att vi hjälper människor och göra skillnad, säger Christina Jönsson, FRG ansvarig.

Öppet hus ger mer information

Under två kvällar öppnar FRG upp sin lokal på Frödingvägen 3,Olofström. Under kvällen får du information om FRGs uppdrag, vilka utbildningar som du kommer få ta del av och vad det innebär att vara professionell frivillig.

Välkommen förbi den 13 och 18 april kl.18. De kommer att hålla öppet i ett par timmar. Om du inte kan medverka den 13 eller 18 april, men är intresserad av att veta mer så kontakta FRG så hjälper dem dig med det du vill veta.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 22 mars 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023