Med anledning av höjningen av terrorhotnivån

Säkerhetspolisen (Säpo) har höjt terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala. Olofströms kommun följer händelseutvecklingen noggrant tillsammans med övriga myndigheter och aktörer.

Nivå höjs efter samlad bedömning

Att terrorhotnivån höjts innebär att det finns hög risk för terrorattentat i Sverige. Säpo har betonat att det inte är en enskild händelse som gör att de höjer nivå utan en samlad bedömning. Hotet kommer bestå under en längre tid vilket gör att vi behöver vara uthålliga och planera långsiktigt.

Länsstyrelsen Blekinge samlade fredagen den 18 augusti kommuner, region, räddningstjänst, polismyndigheten och Försvarsmakten till en samverkanskonferens. Under mötet delade Blekinges aktörer lägesbilder med varandra och vi kunde konstatera att vi är väl förberedda.

Att tänka på

Som Olofströmsbor ska vi leva som vanligt men vara extra vaksamma. Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas information. Tro inte på och dela inte obekräftad information eller rykten. Var källkritisk. Ser du något avvikande i din vardag är det viktigt att snabbt rapportera det till polisen. Det kan vara en avgörande pusselbit.

Dialog om tillställningar och allmänna sammankomster

Olofströms kommun samverkar med Länsstyrelsen och Polismyndigheten, som har en tät dialog kring hotbilden i Blekinge. Polisen kommer också ha dialog med arrangörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i länet. Bedömning görs vid varje enskilt tillfälle utifrån lägesbild och eventuell hotbild.

Mer information hittar du på sakerhetspolisen.se Länk till annan webbplats. och polisen.se Länk till annan webbplats. om den höjda terrorhotnivån.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 21 augusti 2023