Olofströms kommun och de kommunala bolagen vill bistå med hjälp vid oljesaneringen längs Blekinges kust

Under onsdagen var ett 20-tal frivilliga på plats i Hörvik för grundgenomgång i det arbete som just nu pågår längs kusten.

Kusten i Hörvik. I förgrunden är det avspärrat på flera ställen och vid strandkanten och klipporna är det svart av olja.

Efter att Sölvesborgs kommun ställde frågan till sina grannkommuner om hjälp med att sanera olja längs kusten efter grundstötningen och efterkommande oljeutsläpp av fartyget Marco Polo har Olofströms kommun tillsammans med Olofströms kraft och Olofströmshus valt att sammanföra en grupp av frivilliga vaktmästare, fastighetsskötare och parkarbetare som är redo att bistå i det arbetet. Olofströms kommun är samordnare i detta arbetet och har avsatt två personer som över tid kan samordna och arbetsleda den personal som arbetar med insatser i Sölvesborgs kommun.

Under onsdagen var 20-tal frivilliga på plats i Hörvik för grundgenomgång i det arbetet som just nu pågår längs kusten. De fick information om hur oljesaneringen går till, vad man ska tänka på och vilka risker man ska ta hänsyn till.

Från kommunens sida ser vi det som en självklarhet att bistå med den hjälp vi kan vid extraordinära händelser. Det som har hänt påverkar naturmiljön negativt och kommer få långtgående konsekvenser. Blekinges kust är också en del av vår närmiljö som vi vill värna om. Säger Ann-Sofie Görnebrand, Teknisk samordnare Olofströms kommun.

Kontakt vid frågor

Teknisk samordnare
Ann-Sofie Görnebrand
0454-936 71
ann-sofie.gornebrand@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 2 november 2023