Storlekplatsen rustas upp

Befintlig lekutrustning kommer att bytas ut och nya lekanordningar tillkommer. Detta eftersom viss lekutrustning är sliten och för att öka lekplatsens attraktionskraft.

En lekplats med lekanordningar som rutschkanor, gungor, klätterställning och linbana.

Mer än en lekplats

Olofströms största lekplats invigdes 2007 och har under åren kommit många kommuninvånare och besökare till glädje. På Storlekplatsen finns flera olika lekanordningar som linbana, olika rutschkanor, klätterställning, gungar och piratskepp för att nämna några saker. Här finns även Trollstigen med dess vackra trätroll och kalashuset som är perfekt för kalas eller picknick.

Nya lekattraktioner byggs

Förutom upprustning av vissa lekanordningar kommer flera nya stationer att kunna lekas på. En av de ytor som kommer få en lekanordning är gräsområdet vid Trollstigen. Här ska det byggas en hinderbana. Lekattraktionerna kommer att vara i naturmaterial. Den ska även gå i linje med Olofströms kommuns friluftlivsprofilering och Sveriges sydligaste vildmark.

Vi har fantastisk natur i Olofström och genom att göra en lekplats i naturmaterial lyfter vi in naturen i centrum. Och visar på så sätt upp vilken fantastisk lekplats naturen är. Genom detta hoppas vi uppmuntra till att fler ger sig ut i naturen i sitt närområde och nyttjar det området för lek och utevistelse, säger Linnéa Persson, samordnare offentlig miljö.

Det kommer även att anläggas en lekställning för sandlek och några äldre delar kommer i det arbetet att plockas bort.

Målsättningen är att lekplatsen ska vara tillgänglig för besök under tiden renoveringen pågår. Dock kommer vissa delar att vara avstängda i perioder.

Olofströms kommun uppmanar vårdnadshavare och vuxna som är på lekplatsen att hålla uppsikt över barnen så att de inte kommer in på de avspärrande områdena och att hålla avstånd till det arbete som pågår. Detta då större maskiner kommer finnas på plats

Rekommenderat för dig

Publicerad: 24 november 2023