Storlekplatsens nya attraktion är klar

Under hösten har Storlekplatsen i Olofström rustats upp och en ny attraktion finns på plats, redo för besökare. Attraktionen är naturinspirerad och av trä.

Lekattraktion i trä med olika klätterdelar.

Fler attraktioner planeras under 2024

Den nya attraktionen hittar du vid Kalashuset och Trollstigenstigen, på Storlekplatsen. Den är gjort i trä och är en klätteranordning med olika delar. Här kan barn klättra, gå en hinderbana utan att röra mark och öva balansen. På marken ligger bark av tall.

Marken runtom attraktionen kommer att återställas till en gräsyta under nästa år. Då kommer även det att anläggas en lekställning för sandlek och några äldre delar kommer i det arbetet att plockas bort.

När allt är klart kommer lekplatsen att invigas, detta planeras att ske under våren 2024. Under tiden kommer du kunna besöka lekplatsen och både leka på den nya klätterbanan och de tidigare lekanordningarna.
Avspärrningarna kring den nya attraktionen har plockats bort.

Det var viktigare att ge barn möjlighet att kunna leka på lekplatsen under jullovet, än att hålla på avspärrningarna tills vi iordningsställt marken runt om kring. Det är lite lerigt men går hur bra som helst att leka här, säger Linnéa Persson, samordnare offentlig miljö.

Mer information om invigningen kommer när allt är klart under 2024.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 26 december 2023