Välkommen till socialkontoret

Nu är Socialkontoret ombyggt. Det innebär att du som besökare möts av en modern, inbjudande och säkrare miljö som är tillgänglighetsanpassad.

Entrén till socialkontoret består av glaspartier och två mörkblå pardörrar. Jämte dörrarna finns en knapp för att öppna dem. Foto.

Marika Liljegren och Jocelyn Chroscielewski arbetar som administratörer och tar emot besökare i den receptionen. På bilden visar de upp den nya entrén till socialkontoret.

Socialkontoret har fått större och anpassade lokaler efter dagens behov. Lokalerna är också säkrare både för besökarna och för medarbetarna. På socialkontoret arbetare många olika funktioner, totalt ca 75 medarbetare.

Här finns biståndshandläggare, socialsekreterare mot personer med funktionshinder, missbruksproblem, familjerättsärenden, familjehem och barn och unga.

Det finns även familjepedagoger, avgiftshandläggare, dödsbohandläggare, anhörig- och seniorkonsulent, minnessjuksköterska, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom, enhetschefer mot funktionsstöd och hälso- och sjukvården, verksamhetschefer, förvaltningschef och administration.

Till socialkontoret kommer samtliga kommuninvånare vid olika skeden i livet och alla ska känna sig välkomna och trygga.

Vad är nytt?

Receptionen är flyttad och entrén finns numera mellan apoteken sett från torget. Entrén är lättåtkomlig och tillgänglighetsanpassad, det finns även en besökslucka för rullstolsburna. Man kan nu tala enskilt med receptionisten och uppge sitt ärende, man blir sedan hänvisad till ett av de två väntrummen och tas sedan emot i ett av de åtta besöksrummen.

På socialkontoret finns det nya och moderna väntrum med en trivsam och färgglad interiör. Foto.

På socialkontoret finns det nya och moderna väntrum med en trivsam och färgglad interiör.

Våra yngsta besökare, barnen, har även fått aktivitetstavlor som de kan sysselsätta sig med medan ni väntar. Det finns även en tillgänglighetsanpassad toalett för allmänheten.

Vi är jätteglada att socialkontoret är ombyggt för att möta dagens behov och är tillgänglig för alla kommuninvånare. Såväl besökare som medarbetare kan känna sig trygga och välkomna till socialkontoret, säger Pernilla Andersson, administrativ chef.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 25 januari 2024