Holjegården det moderna boendet – nu ett steg närmare

Holjegården kommer att bli Olofströms kommuns nya särskilda boende med somatisk- och demensinriktning. Avtalet mellan Olofströms kommun och entreprenör är påskrivet och vi går nu in i byggnationsfasen.

Representanter för Olofströms kommun och entreprenadföretaget samlade för avtalsskrivning för Holjegården.

Representanter för Olofströms kommun och entreprenadföretaget samlade för avtalsskrivning för Holjegården.

Ska kunna leva ett fritt och självständigt liv

Holjegårdens boende kommer att ha 60 likvärdiga lägenheter, som kommer att vara fördelade på 6 avdelningar. Lägenheterna är utformade med eget pentry, toalett och dusch samt tvättmaskin. Boendet planeras utifrån grundtanken att den enskilde individen, oavsett sina fysiska och kognitiva förutsättningar, i så hög grad som möjligt ska kunna äga sitt eget liv. Varje enskild individ ska kunna leva så fritt och självständigt som möjligt.

Den fysiska utformningen av boendet och dess utemiljö genomsyras av tillgänglighet. Det kommer bland annat att finnas allaktivitetsrum, restaurang och gym/relax lättillgängliga för de boende.

Under planeringens gång har olika professioner varit delaktiga för att tycka till i framtagning av bland annat ritning, färgval och materialval. Via de olika arbetsgrupperna har flera olika perspektiv lyfts in och tagits med i utformningen av boendet. Det har handlat om personalplanering, arbetsmiljö och de demensdrabbades perspektiv.

Det vi är ute efter är en så hemlik miljö som möjligt, samtidigt som vi tillmötesgår kraven på en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det vi alltid måste ha med oss är att vi är gäster som arbetar i individernas hem, säger Janni Hedlin verksamhetschef äldreomsorg, Olofströms kommun.

Ska kunna producera 1600 portioner

En viktig del av projektet är dessutom att lokalerna ska rymma tvätteri och storkök. Storköket är dimensionerat för att kunna producera måltider till andra delar av äldreomsorgen förutom Holjegården.

Byggstarten planeras ske andra halvan av år 2024 och individer förväntas kunna flytta in 2026.

Det som händer nu är att vi har tecknat avtal med entreprenör, JSB. Vi kommer därefter, i samverkan med entreprenören, att påbörja detaljprojekteringen och arbeta vidare med projektgrupperna som funnits tidigare. De personer som berörs av detaljprojekteringen kommer att meddelas löpande under våren, säger Anna Blissing, fastighetssamordnare, Olofströms kommun.

En målsättning med projektet är att Holjegården ska utformas för att vara ett attraktivt boende under lång tid. Det innebär att Holjegården ska utformas utifrån ny kunskap och med möjlighet att använda den senaste tekniken.

Vi är stolta över förtroendet att tillsammans med Olofströms kommun förverkliga Holjegårdens särskilda boende. På JSB ser vi byggnation ur ett högre perspektiv och därför är det extra betydelsefullt att få vara med att bidra till mer omsorg där det behövs. Vi ser nu fram emot byggstart och att skapa en modern och hållbar boendemiljö för Olofströms äldre, säger Anders Johansson, Affärsområdeschef på JSB.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 31 januari 2024