En ny grupp för anhöriga startas upp

Att vara anhörig är inte alltid enkelt och om en person i din familj drabbas av demens, kan det vara svårt att veta hur du ska hantera det. Därför startas återigen en anhöriggrupp upp med fokus på demens.

Händer i ett kluster

Träffa andra i liknade situation

I vår är det återigen dags att starta upp en grupp för dig som anhörig. Gruppen är till för du som make/maka/partner till någon som drabbats av demenssjukdom, ska kunna träffa andra i liknande situation. Ni träffas under tre tisdagar och är den samma under samtliga tillfällen.

Under tillfällena kommer följande ämnen att tas upp:

  • Vad är demens?
  • Hur bemöter jag en person med demenssjukdom?
  • Anhörigas tankar
  • Vilka stödinsatser kan erbjudas?

Jag önskar att man som stöttande anhörig ska få med sig dels kunskaper om själva sjukdomen som sin närstående har drabbats av, men också att för sin egen del få komma i ett sammanhang där man känner att man inte är ensam, säger Marie Olofsson.

Vi träffas följande tisdagar klockan 14-15.30:

  • 26 mars
  • 9 april
  • 23 april

Mer information och anmälan

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Olofström, Östra Storgatan 34

Anhöriggruppen är kostnadsfri och hålls av minnessjuksköterska Pamela Bernstein tillsammans med anhörigkonsulent Marie Olofsson. Kaffe/te serveras till självkostnadspris 20 kr.

Anmäl ditt intresse av att vara med i gruppen senast den 6 mars 2024 till anhörigkonsulten.

Kontakt

Marie Olofsson
Anhörighetskonsultent, Olofströms kommun
0454-930 44
marie.olofsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 8 februari 2024