Anhöriggruppen Vardagshjältar startas upp

I vår startas återigen en anhöriggrupp upp för föräldrar till vuxna eller barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Gruppen kallas Vardagshjältar.

Blomman Vitsippa i motljus

Vi utgår ifrån olika ämnen under träffarna

Vardagshjältar är en grupp för dig som behöver stöd i din vardag och en möjlighet att träffa andra föräldrar till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Tanken med denna anhöriggrupp är att få kunskaper om den funktionsnedsättning som sin närstående har men också att få träffa andra anhöriga i liknande sits för att kunna dela erfarenheter och ge stöd till varandra, säger Marie Olofsson, anhörigkonsulent, Olofströms kommun.

Gruppen drivs tillsammans med Autism Blekinges ordförande. Vi träffas kl:15.30-17 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Östra Storgatan 34.

Vid de olika tillfällena tas olika ämnen upp som vi möts kring.

  • Tisdagen den 5/3 Vad är NPF? Ordförande Autism Blekinge, Annika Stjärnkvist
  • Tisdagen den 19/3 Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv – vilka hjälpmedel finns att tillgå? Arbetsterapeut Malvina Ohliv
  • Måndagen den 15/4 Vilka stöd finns från socialtjänstens handläggare?
  • Onsdagen den 22/5 Vilka stödinsatser kan erbjudas? Anhörigkonsulent Marie Olofsson och Autism Blekinges ordförande Annika Stjärnkvist
  • Onsdagen den 19/6 Sammanfattning och inbjudan till samtalsgrupp. Anhörigkonsulent Marie Olofsson

Varje grupp kan max ha 8 deltagare och anmälningarna tas emot löpande med sista anmälningsdag den 21 februari 2024. Vid träffarna finns det kaffe med tilltugg för 20 kronor.

Vid frågor och intresse att delta i denna anhöriggrupp är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten Marie Olofsson.

Marie Olofsson
0454-930 44
marie.olofsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 februari 2024