Företag kan anmäla sitt intresse av att prioriteras enligt Styrel

Just nu pågår den fjärde omgången av styrelsplaneringen i Sverige och kommuner håller på att ta fram underlag till elnätsföretagen. Under våren kan företag i Olofströms kommun inkomma med intresseanmälan gällande styrel.

App för elkonsumtion på mobil och elstolpar.

El är viktigt och vid eleffektbrist behöver prioriteringar göras

Aldrig har vi varit så elberoende som vi är idag. Om elförsörjningen plötsligt skulle upphöra kan det ge stora negativa konsekvenser. Det mesta behöver el för att fungera. Det krävs el till sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, skicka mobilsignaler och producera radio, TV och mycket mer. I princip allt påverkas av elförsörjningen.

Om efterfrågan av el överskrider tillgången på el behöver vi ha en planering för hur elen ska användas så att de aktörer i Olofströms kommun som mest behöver elen, prioriteras. Dock är prioriteringen ingen garanti, säger Jimmy Eskesjö, bitr. säkerhetsskyddschef på Olofströms kommun.

Är du en samhällsviktig aktör, vad gör ditt företag om elen försvinner?

Om det skulle bli eleffektbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig eleffektbrist.

Just nu pågår den fjärde omgången av styrelsplaneringen i Sverige och kommuner håller på att ta fram underlag till elnätsföretagen.

Nu är vi inne i fasen där företag behöver höra av sig till kommunen för att komma med i styrelsprocessen. Har företaget varit med tidigare, behöver man göra en intresseanmälan igen. Det underlag som skapas är en grund för den prioriteringsordning som kommer beslutas om i styrelprocesen, fortsätter Jimmy Eskesjö.

Om du driver företag i Olofströms kommun som skulle kunna vara samhällsviktig, kan du fylla i en intresseanmälan via vår e-tjänst. I e-tjänsten motiverar du varför din verksamhet bör prioriteras vid eleffektbrist. Tänk på att inte skicka in känsliga uppgifter. Efter företagets intresseanmälan kontaktar kommunen företaget för en vidare dialog. Tänk på att ifall ni som företag gjort en intresseanmälan föregående år, behöver ni göra det nu igen.

Intresseanmälan StyrEl, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Har du frågor om styrelsprocessen, är du välkommen att höra av dig till styrel@olofstrom.se

Styrel, Olofströms kommun

Rekommenderat för dig

Publicerad: 6 mars 2024