Undersökning: vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I slutet av mars skickar Socialstyrelsen ut en undersökning till dig som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Undersökningen är frivillig att svara på, men ger dig möjlighet att berätta vad du tycker om din hemtjänst eller särskilt boende. Dina åsikter är viktiga i Olofströms kommuns arbete med att utveckla äldreomsorgen.

Utifrån resultaten från öppna jämförelser kan vi följa upp och utveckla såväl omsorgen som hälso- och sjukvården inom Olofströms kommun, säger Maria Theandersson som är verksamhetschef för hälso- och sjukvården och Janni Hedlin som är verksamhetschef för äldreomsorgen.

Kan jag ta hjälp att besvara undersökningen?

Du som fått undersökningen får gärna ta hjälp av en anhörig, vän eller god man för att svara på frågorna. Tänk i så fall på att svaren ska vara din egen uppfattning.

Varför genomförs undersökningen?

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv

När skickas undersökningen ut?

Enkäten skickas till din folkbokföringsadress under slutet av mars 2024.

När behöver jag skicka in mina svar?

Du behöver skicka in dina svar senast den 24 maj 2024.

Var kan jag se resultatet?

Socialstyrelsen publicerar resultaten på sin webbplats i slutet av september eller början av oktober 2024.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 25 mars 2024