Blekinge får nationell yrkesutbildning i industri och marin teknik

Under onsdagen meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka pilotyrkesutbildningar, numera kallade Nationella Yrkesutbildningar (NY), som blivit beviljade att starta. Blekinge får starta utbildning i industri och marin teknik med studieorterna Olofström och Karlskrona.

En person med skyddsmask svetsar

Nationell yrkesutbildning (NY) är namnet på en ny utbildningsform för vuxna, som startar till hösten. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat 38 ansökningar om att bedriva utbildning inom den nya utbildningsformen. Det motsvarar 840 studerandeplatser på platsbundna NY-utbildningar från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. Bland de antagna studieorterna finns Olofström och Karlskrona. Utbildningen avser industri och marin teknik, ett område där Blekinge behöver utöka och stärka sin kompetens.

Ansökan om att få bedriva nationell yrkesutbildning i Blekinge är upprättad inom ramen för ett samarbete som heter Gränslöst. Vuxenutbildningarna inom Gränslöst (kommunerna i Blekinge och Tingsryd) har som yttersta syfte att skapa efterfrågade utbildningar för hela regionen och erbjuda ett brett utbud för berörda kommuners invånare. Gränslöst har ett ständigt fokus på att möta företagens behov och söker statsbidrag tillsammans för ändamålet.

Yrkeshögskolan i Olofström kommer vara utbildningsanordnare, men utbildningsplatser kommer finnas både i Olofström och Karlskrona.

Nationell yrkesutbildning ska underlätta rekrytering – nu presenteras alla NY-utbildningar, myh.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Annika Appelros
Rektor
Vuxenutbildningen, Olofströms kommun
0454-93 090

Åsa Lindau
Verksamhetsutvecklare
Arbetsmarknadsförvaltningen, Karlskrona kommun
0455-30 30 66

Rekommenderat för dig

Publicerad: 17 april 2024