Spettvägen delvis avstängd

Spettvägens anslutning till Riksväg 15 har stängts av för fordonstrafik på grund av att vägen är underminerad.

Fastighetsägare för vägen är meddelade. Vägen kommer att vara avstängd tills vidare och på obestämd tid framöver. Olofströms kommun är inte väghållare för vägen.

Publicerad: 2 januari 2024